Marta Fandrey, LL.M.

radca prawny

Prowadzę sprawy cywilne dla moich klientów w Niemczech – wszędzie tam, gdzie mnie potrzebują. W Niemczech również prowadzę swoją kancelarię. Specjalizuję się w szczególności w sprawach o zapłatę z elementem transgranicznym.
[Więcej >>>]

Zgłoś roszczenie

Każdy spór sądowy to nie tylko nerwy, ale też koszty – zaliczki na koszty sądowe i dla pełnomocnika, i związane z tym ryzyko utraty tych kosztów.

Czy można tych kosztów i ryzyka uniknąć?

Rozmawiam dzisiaj z Mikołajem Burzcem, doradcą w zakresie zewnętrznego finansowania sporów sądowych.

Zewnętrzne finansowanie sporów sądowych

Na czym polega finansowanie sporu przez zewnętrzny podmiot?

Główne założenie polega na tym, że fundusz (litigation funder), który jest podmiotem zewnętrznym w procesie, opłaca wszelkie opłaty sądowe oraz koszty prawników i ekspertów. Konstrukcja ta różni się od pożyczek czy kredytów tym, że jest to finansowanie bez regresu, czyli w przypadku gdy sprawa zakończy się niepowodzeniem, powód nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej.

Czytaj dalej >>>

Szkolenie nt. ustawy Lieferkettengesetz

1 stycznia 2023 r. weszła w Niemczech w życie ustawa o obowiązkach dot. należytej staranności przedsiębiorców w łańcuchach dostaw – Lieferkettengesetz.

Nakłada ona na niemieckich przedsiębiorców liczne obowiązki związane z przestrzeganiem standardów dotyczących praw człowieka i ochrony środowiska u bezpośrednich i pośrednich dostawców z całego świata.

Lieferkettengesetz

Oznacza to, że średnie i duże niemieckie firmy (zatrudniające ponad 3000 pracowników, a od 1 stycznia 2024 r. ponad 1000 pracowników) będą musiały wykazać poprzez wdrożenie specjalnych procedur, że współpracują z dostawcami i usługodawcami, którzy przestrzegają określonych w ustawie standardów praw człowieka i ochrony środowiska.

Czytaj dalej >>>

Niezbędnik relacji biznesowych z klientem w Niemczech

W najbliższy wtorek, 20 czerwca 2023 o godzinie 10.30 będę miała przyjemność współprowadzić webinarium organizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu we Frankfurcie nad Menem.

Szkolenie – Niezbędnik relacji biznesowych z klientem w Niemczech

Zapraszamy na webinarium, podczas którego dowiesz się:

  • w jaki sposób możesz sprawdzić wiarygodność niemieckiego kontrahenta
  • o czym musisz wiedzieć przy zawieraniu umowy z niemieckim klientem
  • jakie możliwości działania są dostępne w przypadku sporu z kontrahentem z Niemiec.

Czytaj dalej >>>

Ebook do pobrania

W ostatni piątek, 21. października 2022 r. miałam okazję prowadzić szkolenie na temat dochodzenia roszczeń i postępowań egzekucyjnych w Niemczech na zaproszenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Dziękuję za zaproszenie i za ciepłe przyjęcie.

Prezentacja ze szkolenia jest dostępna jako ebook do pobrania po lewej stronie.

Szkolenie Dolina Charlotty Ebook do pobrania

Szkolenie Dolina Charlotty

Zastępuję w ten sposób prezentację z poprzedniego szkolenia (która została pobrana już ponad 400 razy!) – nowa jest rozszerzona i uaktualniona.

Prezentacja jest oczywiście skrótem i uogólnieniem wielu zagadnień. W razie szczegółowych pytań zapraszam do kontaktu.

Czytaj dalej >>>

Co to jest pomoc prawna?

Czasami tak się zdarza, że prowadząc proces w jednym kraju, chcemy przesłuchać świadków, którzy są w innym kraju. Przepisy, w szczególności europejskie, dają taką możliwość.

I nie mam na myśli przesłuchiwania online świadków znajdujących się za granicą – takie rozwiązanie, chociaż podobno spotykane w praktyce, narusza przepisy jurysdykcyjne.

Sądy danego państwa mogą wykonywać swoje czynności tylko na terenie tego państwa, dlatego też w razie konieczności przesłuchania świadków za granicą, powinny skorzystać z odpowiednich przepisów, które regulują tę problematykę.

W Unii Europejskiej też są takie przepisy. Dokładnie jest to Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Określa ono, w jaki sposób ma nastąpić przesłuchanie świadka za granicą.

Przesłuchanie świadka w Niemczech w drodze pomocy prawnej

Jak wezwać świadka, który mieszka za granicą?

Wyobraź sobie, że prowadzisz proces w Polsce, np. przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Jest to skomplikowany, wielowątkowy proces o charakterze gospodarczym. Kluczowy świadek mieszka w Niemczech i mówi tylko po niemiecku.

Jakie są możliwości, żeby ten świadek złożył zeznania w Twoim procesie?

Czytaj dalej >>>