Marta Fandrey, LL.M.

radca prawny

Prowadzę sprawy cywilne dla moich klientów w Niemczech – wszędzie tam, gdzie mnie potrzebują. W Niemczech również prowadzę swoją kancelarię. Specjalizuję się w szczególności w sprawach o zapłatę z elementem transgranicznym.
[Więcej >>>]

Zgłoś roszczenie

Zdarza się, że zawieramy umowę z naszym zagranicznym kontrahentem, nie sprawdzając wcześniej wyciągu z rejestru handlowego, nie żądając przedłożenia pełnomocnictwa lub nie sprawdzając, kto dokładnie w imieniu firmy – kontrahenta prowadzi z nami negocjacje i podpisuje umowę. Albo też różne osoby składają oświadczenia w trakcie wykonywania umowy, np. oświadczenie o wezwaniu do usunięcia wad, czy też zestawienia na budowie podpisuje pracownik zamawiającego lub inny „majster”, który akurat jest w pobliżu.

Sposób na pozbycie się niechcianej umowy – zarzut braku umocowania

W Polsce często przedsiębiorca, który nie będzie chciał zaakceptować tych oświadczeń, powoła się na to, że osoba, która składała dane oświadczenie nie miała stosownego pełnomocnictwa.

Często czujemy się wtedy oszukani – przecież była umowa, działaliśmy w zaufaniu do tego, że dana osoba rzeczywiście reprezentuje konkretną firmę i co prawda nie widzieliśmy pełnomocnictwa na piśmie, ale wydawało się oczywiste, że negocjujemy i podpisujemy wiążące dokumenty. Podobnie z podpisywaniem i akceptowaniem dokumentów rozliczeniowych – skoro wielokrotnie zaakceptowała je osoba nie będąca nawet pracownikiem naszego kontrahenta, to czy nasz partner handlowy może potem twierdzić, że te czynności były nieskuteczne, bo dokonała ich osoba bez umocowania?

W Niemczech takie argumenty nie mają racji bytu.

Niemieckie orzecznictwo wypracowało dwie konstrukcje, które chronią osobę, która działa w zaufaniu do tego, że dokonuje czynności z osobą uprawnioną.

Pełnomocnictwo „pozorne” – Anscheinsvollmacht

Mamy z nim do czynienia, gdy osoba reprezentowana nie wiedziała o tym, że ktoś działa w jej imieniu, ale przy zachowaniu należytej staranności mogła to rozpoznać i temu zapobiec.

Pełnomocnictwo „tolerowane” – Duldungsvollmacht

Takie umocowanie wchodzi w grę, gdy osoba reprezentowana jest świadoma zachowania przedstawiciela, ale nie robi nic, aby mu zapobiec.

Przykłady

  • osoba reprezentująca przedsiębiorcę na stoisku targowym, posiadająca identyfikator z logo przedsiębiorcy
  • osoba znajdująca się na terenie przedsiębiorstwa, która prezentuje klientom towary tegoż przedsiębiorcy i zawiera w jego imieniu umowy
  • pracownik, który stale podpisuje rozliczenia godzinowe lub odbiory w imieniu przedsiębiorcy
  • osoba, która podejmuje i prowadzi negocjacje w imieniu przedsiębiorcy

Podstawa prawna

Orzecznictwo wypracowało te zasady na podstawie ogólnych przepisów o przedstawicielstwie, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych obyczajów, zwanych również w Polsce zasadami współżycia społecznego.

Konieczne jest, aby osoba trzecia działała w dobrej wierze w momencie zawarcia umowy i faktycznie polegała na domniemaniu istnienia umocowania.

Mówiąc krótko – jeśli coś wydaje Ci się nieuczciwe, to bardzo możliwe, że prawo również uzna to za nieuczciwe i będzie chronić osobę, która w dobrej wierze dokonywała czynności z osobą podającą sie za pełnomocnika albo występującą w imieniu przedsiębiorcy.

Jak myślisz, czy należałoby podobne zasady przenieść na polski grunt?

Każdy spór sądowy to nie tylko nerwy, ale też koszty – zaliczki na koszty sądowe i dla pełnomocnika, i związane z tym ryzyko utraty tych kosztów.

Czy można tych kosztów i ryzyka uniknąć?

Rozmawiam dzisiaj z Mikołajem Burzcem, doradcą w zakresie zewnętrznego finansowania sporów sądowych.

Zewnętrzne finansowanie sporów sądowych

Na czym polega finansowanie sporu przez zewnętrzny podmiot?

Główne założenie polega na tym, że fundusz (litigation funder), który jest podmiotem zewnętrznym w procesie, opłaca wszelkie opłaty sądowe oraz koszty prawników i ekspertów. Konstrukcja ta różni się od pożyczek czy kredytów tym, że jest to finansowanie bez regresu, czyli w przypadku gdy sprawa zakończy się niepowodzeniem, powód nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej.

Czytaj dalej >>>

Szkolenie nt. ustawy Lieferkettengesetz

1 stycznia 2023 r. weszła w Niemczech w życie ustawa o obowiązkach dot. należytej staranności przedsiębiorców w łańcuchach dostaw – Lieferkettengesetz.

Nakłada ona na niemieckich przedsiębiorców liczne obowiązki związane z przestrzeganiem standardów dotyczących praw człowieka i ochrony środowiska u bezpośrednich i pośrednich dostawców z całego świata.

Lieferkettengesetz

Oznacza to, że średnie i duże niemieckie firmy (zatrudniające ponad 3000 pracowników, a od 1 stycznia 2024 r. ponad 1000 pracowników) będą musiały wykazać poprzez wdrożenie specjalnych procedur, że współpracują z dostawcami i usługodawcami, którzy przestrzegają określonych w ustawie standardów praw człowieka i ochrony środowiska.

Czytaj dalej >>>

Niezbędnik relacji biznesowych z klientem w Niemczech

W najbliższy wtorek, 20 czerwca 2023 o godzinie 10.30 będę miała przyjemność współprowadzić webinarium organizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu we Frankfurcie nad Menem.

Szkolenie – Niezbędnik relacji biznesowych z klientem w Niemczech

Zapraszamy na webinarium, podczas którego dowiesz się:

  • w jaki sposób możesz sprawdzić wiarygodność niemieckiego kontrahenta
  • o czym musisz wiedzieć przy zawieraniu umowy z niemieckim klientem
  • jakie możliwości działania są dostępne w przypadku sporu z kontrahentem z Niemiec.

Czytaj dalej >>>

Ebook do pobrania

W ostatni piątek, 21. października 2022 r. miałam okazję prowadzić szkolenie na temat dochodzenia roszczeń i postępowań egzekucyjnych w Niemczech na zaproszenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Dziękuję za zaproszenie i za ciepłe przyjęcie.

Prezentacja ze szkolenia jest dostępna jako ebook do pobrania po lewej stronie.

Szkolenie Dolina Charlotty Ebook do pobrania

Szkolenie Dolina Charlotty

Zastępuję w ten sposób prezentację z poprzedniego szkolenia (która została pobrana już ponad 400 razy!) – nowa jest rozszerzona i uaktualniona.

Prezentacja jest oczywiście skrótem i uogólnieniem wielu zagadnień. W razie szczegółowych pytań zapraszam do kontaktu.

Czytaj dalej >>>