Marta Fandrey, LL.M.

Rechtsanwältin (DE)
radca prawna (PL)

Prowadzę sprawy cywilne dla moich klientów w Niemczech – wszędzie tam, gdzie mnie potrzebują. W Niemczech również prowadzę swoją kancelarię. Specjalizuję się w szczególności w sprawach o zapłatę z elementem transgranicznym.
[Więcej >>>]

Zgłoś roszczenie

Co możesz zrobić, jeśli dłużnik jest Ci winny pieniądze, ale czekanie na wyrok sądu sprawi, że zapewne rozpłynie się w niebycie wraz ze swoim dotychczasowym majątkiem?

Możesz złożyć wniosek do sądu o zabezpieczenie roszczenia.

Zabezpieczenie powództwa w Niemczech

Zabezpieczenie powództwa można uzyskać nawet w ciągu dwóch tygodni

Konieczny jest do tego wniosek, zwany wnioskiem o zabezpieczenie tymczasowe.

We wniosku trzeba wskazać, że sprawa jest pilna i istnieją obawy, że zmiana istniejącej sytuacji może udaremnić lub znacząco utrudnić realizację Twojego prawa.

Czytaj dalej >>>

Zdarza się, że zawieramy umowę z naszym zagranicznym kontrahentem, nie sprawdzając wcześniej wyciągu z rejestru handlowego, nie żądając przedłożenia pełnomocnictwa lub nie sprawdzając, kto dokładnie w imieniu firmy-kontrahenta prowadzi z nami negocjacje i podpisuje umowę.

Czasami oświadczenia składane w trakcie wykonywania umowy pochodzą od różnych osób, np. oświadczenie o wezwaniu do usunięcia wad jest składane przez nieznaną nam do tej pory osobę, czy też odbiory na budowie podpisuje pracownik zamawiającego lub inny majster, który akurat jest w pobliżu.

Czy takie oświadczenia wiążą przedsiębiorcę, którego uważamy za stronę umowy?

Nieformalne pełnomocnictwa w niemieckim prawie

Sposób na pozbycie się niechcianej umowy – zarzut braku umocowania

W Polsce często przedsiębiorca, który nie będzie chciał zaakceptować tych oświadczeń, powoła się na to, że osoba, która składała dane oświadczenie nie miała stosownego pełnomocnictwa.

Często czujemy się wtedy oszukani – przecież była umowa – pisemna lub ustna, działaliśmy w zaufaniu do tego, że dana osoba rzeczywiście reprezentuje konkretną firmę i co prawda nie widzieliśmy pełnomocnictwa na piśmie, ale wydawało się oczywiste, że negocjujemy i podpisujemy wiążące dokumenty.

Czytaj dalej >>>

Każdy spór sądowy to nie tylko nerwy, ale też koszty – zaliczki na koszty sądowe i dla pełnomocnika, i związane z tym ryzyko utraty tych kosztów.

Czy można tych kosztów i ryzyka uniknąć?

Rozmawiam dzisiaj z Mikołajem Burzcem, doradcą w zakresie zewnętrznego finansowania sporów sądowych.

Zewnętrzne finansowanie sporów sądowych

Na czym polega finansowanie sporu przez zewnętrzny podmiot?

Główne założenie polega na tym, że fundusz (litigation funder), który jest podmiotem zewnętrznym w procesie, opłaca wszelkie opłaty sądowe oraz koszty prawników i ekspertów. Konstrukcja ta różni się od pożyczek czy kredytów tym, że jest to finansowanie bez regresu, czyli w przypadku gdy sprawa zakończy się niepowodzeniem, powód nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej.

Czytaj dalej >>>

Szkolenie nt. ustawy Lieferkettengesetz

1 stycznia 2023 r. weszła w Niemczech w życie ustawa o obowiązkach dot. należytej staranności przedsiębiorców w łańcuchach dostaw – Lieferkettengesetz.

Nakłada ona na niemieckich przedsiębiorców liczne obowiązki związane z przestrzeganiem standardów dotyczących praw człowieka i ochrony środowiska u bezpośrednich i pośrednich dostawców z całego świata.

Lieferkettengesetz

Oznacza to, że średnie i duże niemieckie firmy (zatrudniające ponad 3000 pracowników, a od 1 stycznia 2024 r. ponad 1000 pracowników) będą musiały wykazać poprzez wdrożenie specjalnych procedur, że współpracują z dostawcami i usługodawcami, którzy przestrzegają określonych w ustawie standardów praw człowieka i ochrony środowiska.

Czytaj dalej >>>

Niezbędnik relacji biznesowych z klientem w Niemczech

W najbliższy wtorek, 20 czerwca 2023 o godzinie 10.30 będę miała przyjemność współprowadzić webinarium organizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu we Frankfurcie nad Menem.

Szkolenie – Niezbędnik relacji biznesowych z klientem w Niemczech

Zapraszamy na webinarium, podczas którego dowiesz się:

  • w jaki sposób możesz sprawdzić wiarygodność niemieckiego kontrahenta
  • o czym musisz wiedzieć przy zawieraniu umowy z niemieckim klientem
  • jakie możliwości działania są dostępne w przypadku sporu z kontrahentem z Niemiec.

Czytaj dalej >>>